Протокол №. . .
загальних зборів колективу
товариства з обмеженою відповідальністю „. . . . . . . . . . . .”

від ". ." . . . . . . . . . 200. . року м. . . . . . .

Всього членів колективу: . . . .
На зборах присутні: . . . . .

Порядок денний:
 1. Про вибори голови та секретаря зборів.
 2. Про клопотання перед . . . . . . . . . . . . . міськрайонним судом про звільнення від кримінальної відповідальності . . . . . . . . . . . . . . з передачею його на поруки колективу.

По першому питанню виступив . . . . . . . . . . . . . . і запропонув обрати головою зборів . . . . . . . . . . . . . ., а секретарем зборів . . . . . . . . . . . . . ..

У х в а л и л и : обрати головою зборів . . . . . . . . . . . . . ., а секретарем зборів . . . . . . . . . . . . . ..

Г о л о с у в а л и : „за” – одноголосно.

По другому питанню виступив . . . . . . . . . . . . . ., який оголосив заяву, що надійшла від . . . . . . . . . . . . . . з проханням узяти його на поруки.

С л у х а л и : . . . . . . . . . . . . . ., який пояснив, що ". ." . . . . . . 200. . року, за попередньою змовою з . . . . . . . . . . . . . ., він вчинив крадіжку . . . . . . . . . . . ., який належить . . . . . . . . . . „. . . . . . . .”.

С л у х а л и : . . . . . . . . . . . . . ., яка у своєму виступі охарактеризувала . . . . . . . . . . . . . . з позитивної сторони і запропонувала клопотати перед . . . . . . . . . . . . . . міськрайонним судом про його звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки колективу.

У х в а л и л и : клопотати перед . . . . . . . . . . . . . . міськрайонним судом . . . . . . . . . . . . . . області про звільнення . . . . . . . . . . . . . . від кримінальної відповідальності з передачею його на поруки колективу.

Г о л о с у в а л и : „за” – одноголосно.

Голова зборів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Секретар зборів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Спицкий Андрей Алексеевич

ПРОТОКОЛ №. . . .
Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю

«. . . . . . . . . . . . . . . . .»
(далі за текстом – Товариство)

м. Київ «. .» . . . . . . . . 200. . року

Присутні учасники Товариства:
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . (ідентифікаційний номер – . . . . . . . . . . . . . . . . .), який проживає за адресою: . . . . . . . . . . . . . . . . ., паспорт серія . . ., виданий . . . . . . . . . . . . . . . . . року.
  • Пан . . . . . . . . . . . . . . . . . володіє 50% статутного капіталу Товариства, що відповідає 50% голосів.
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . (ідентифікаційний номер – . . . . . . . . . . . . . . . . .), який проживає за адресою: . . . . . . . . . . . . . . . . ., паспорт серія . . ., виданий . . . . . . . . . . . . . . . . . року.
  • Пан . . . . . . . . . . . . . . . . . володіє 50% статутного капіталу Товариства, що відповідає 50% голосів.

Частки пана . . . . . . . . . . . . . . . . ., пана . . . . . . . . . . . . . . . . ., які присутні на засіданні Зборів Учасників Товариства разом складають 100% голосів та визначаються правомочними.

Запрошені: . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Голова Зборів Учасників : . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Секретар Зборів Учасників: . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Збори визнані повноважними приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

Збори Учасників затвердили наступні питання порядку денного:
 1. Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «. . . . . . . . . . . . . . . . .».
 2. Про звільнення з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «. . . . . . . . . . . . . . . . .» . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 3. Про призначення ліквідаційної комісії, затвердження її складу та визначення її місцезнаходення.
 4. Про затвердження порядку дій щодо ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «. . . . . . . . . . . . . . . . .».
 5. Про встановлення терміну для заявлення вимог кредиторами.

Голосували за порядок денний: “За” - одноголосно, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 1 порядку денного:

СЛУХАЛИ:
. . . . . . . . . . . . . . . . ., який повідомив про намір учасників ліквідувати Товариство з обмеженою відповідальністю «. . . . . . . . . . . . . . . . .».

ВИРІШИЛИ:
Ліквідувати Товариство з обмеженою відповідальністю «. . . . . . . . . . . . . . . . .». Ліквідацію провести відповідно до чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - одноголосно, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 2 порядку денного:

СЛУХАЛИ:
. . . . . . . . . . . . . . . . ., яка повідомила про звільнення з посади директора Товариства . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ВИРІШИЛИ:
Звільнити . . . . . . . . . . . . . . . . . з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «. . . . . . . . . . . . . . . . .» з . . . . . . 200. . року.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - одноголосно, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 3 порядку денного:

СЛУХАЛИ:
. . . . . . . . . . . . . . . . ., який повідомив про необхідність призначення ліквідаційної комісії та визначення її місцезнаходження.

ВИРІШИЛИ:
 1. Призначити ліквідаційну комісію та затвердити її склад:
  1. Голова ліквідаційної комісії – . . . . . . . . . . . . . . . . ., паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . ., виданий . . . . . . . . . . . . . . . . . року, ідентифікаційний номер . . . . . . . . . . . . . . . . ., мешкає за адресою: . . . . . . . . . . . . . . . . .;
  2. Член ліквідаційної комісії – . . . . . . . . . . . . . . . . ., паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . ., виданий . . . . . . . . . . . . . . . . . року, ідентифікаційний номер . . . . . . . . . . . . . . . . ., мешкає за адресою: . . . . . . . . . . . . . . . . .;
  3. Член ліквідаційної комісії – . . . . . . . . . . . . . . . . ., паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . ., виданий . . . . . . . . . . . . . . . . . року, ідентифікаційний номер . . . . . . . . . . . . . . . . ., мешкає за адресою: . . . . . . . . . . . . . . . . .;
 2. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - одноголосно, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 4 порядку денного:

СЛУХАЛИ:
. . . . . . . . . . . . . . . . ., який повідомив про необхідність затвердити порядок дій щодо ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «. . . . . . . . . . . . . . . . .».

ВИРІШИЛИ:
Провести процедуру ліквідації та забезпечити здійснення заходів пов’язаних з ліквідацією Товариства з обмеженою відповідальністю «. . . . . . . . . . . . . . . . .», а саме:
 • в триденний строк подати до Державного реєстратора документи для опублікування оголошення про ліквідацію Товариства;
 • провести інвентаризацію та оцінити наявне майно Товариства;
 • провести розрахунки з бюджетом;
 • виявити кредиторів та дебіторів Товариства та провести з ними розрахунки;
 • скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження Зборам Товариства;
 • подати заяви про зняття з обліку Товариства до районної податкової інспекції, Пенсійного фонду, Фондів соціального страхування та провести всі необхідні дії для прийняття позитивного рішення про зняття з обліку вищезазначеними органами;
 • закрити банківські рахунки Товариства;
 • здати печатки Товариства на знищення;
 • забезпечити виключення Товариства з Державного реєстру підприємств та організацій України.

Для забезпечення проведення дій пов’язаних з ліквідацією Товариства Ліквідаційна комісія користується банківськими рахунками та печаткою Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - одноголосно, “Проти” - 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 5 порядку денного:

СЛУХАЛИ:
. . . . . . . . . . . . . . . . ., який повідомив про необхідність встановлення терміну для заявлення вимог кредиторами.

ВИРІШИЛИ:

Корнійко Валерій Вячеславович


Облако категорий:

Беларусь Гражданское право Право Россия Служебные Типовые документы Трудовое право Уголовное Право Украина Финансовое право Хозяйственное право Ценные Бумаги

Реклама. Tel:+353.12.54.2112. Инсайдер сообщества newlegal.online
Использование статей энциклопедии разрешено на условиях лицензии Creative Commons[aperiens :. 1.0.0.0127]